เชียงราย หางานเชียงราย สมัครงานเชียงราย รับสมัครพนักงาน

รวมประกาศ เชียงราย หางานเชียงราย รับสมัครงานเชียงราย รับสมัครพนักงาน ประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย
เชียงราย หางานเชียงราย สมัครงานเชียงราย รับสมัครพนักงาน
รวมประกาศ เชียงราย หางานเชียงราย รับสมัครงานเชียงราย รับสมัครพนักงาน งานประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

หางาน ในจังหวัด เชียงราย Ø
หางานเชียงราย สมัครงานเชียงราย รับสมัครพนักงานเชียงราย

เลขที่ประกาศ : 088220

ตำแหน่งงานว่างพนักงานควบคุมคุณภาพ QC (Admin)

ตำแหน่งงานว่างพนักงานควบคุมคุณภาพ QC (Admin)

งานประจำ : เงินเดือน ตามความสามารถและ

งานประจำ : ตามความสามารถและ เชียงราย เมืองเชียงราย เวียง
1.ตรวจสอบขั้นตอนของการควบคุมการบันทึกคุณภาพของสินค้าให้ครบถ้วน ชัดเจน
2.ตรวจสอบการควบคุมเอกสาร และข้อมูลทั้งจากภายใน และภายนอกองค์กรทั้งหมด
3.ตรวจสอบการควบคุมกระบวนการผลิต
4.ตรวจสอบคุณภาพสินค้าตอนรับเข้าโกดัง (สี , กลิ่น , แมลง)
5.ส่งตัวอย่างสินค้าตรวจ Lab
6.ควบคุม ดูแล รักษา ตรวจสอบคุณภาพของสินค้า ก่อนการส่งมอบให้มีคุณภาพอยู่เสมอ
7.งานดูแลอาคารสถานที่ (งานธุรการ)

หางานเชียงราย รับสมัครงานเชียงราย : เมื่อวาน

เลขที่ประกาศ : 086643

ตำแหน่งงานว่างเลขานุการ

ตำแหน่งงานว่างเลขานุการ

งานประจำ : เงินเดือน พิจารณาตามความสา

งานประจำ : พิจารณาตามความสา เชียงราย เมืองเชียงราย รอบเวียง
เลขานุการ
หางานเชียงราย รับสมัครงานเชียงราย : 12 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 086641

ตำแหน่งงานว่างพนักงานการตลาด

ตำแหน่งงานว่างพนักงานการตลาด

งานประจำ : เงินเดือน พิจารณาตามความสา

งานประจำ : พิจารณาตามความสา เชียงราย เมืองเชียงราย รอบเวียง
ดำเนินการเกี่ยวกับด้านการตลาด สินเชื่อแสวงหา
หางานเชียงราย รับสมัครงานเชียงราย : 12 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 086642

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ฝึกอบรมและเทคนิค

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ฝึกอบรมและเทคนิค

งานประจำ : เงินเดือน พิจารณาตามความสา

งานประจำ : พิจารณาตามความสา เชียงราย เมืองเชียงราย รอบเวียง
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานบริหารงานฝึกอบรม ภายในและภายนอกขององค์กร
หางานเชียงราย รับสมัครงานเชียงราย : 13 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 086640

ตำแหน่งงานว่างธุรการ

ตำแหน่งงานว่างธุรการ

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างของบ

งานประจำ : ตามโครงสร้างของบ เชียงราย เมืองเชียงราย รอบเวียง
ดำเนินการเอกสาร ประสานงาน จัดซื้อ
หางานเชียงราย รับสมัครงานเชียงราย : 13 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 083669

การเงิน/ธุรการ

การเงิน/ธุรการ

งานประจำ : เงินเดือน เริ่มต้น 10,000 บาท

งานประจำ : เริ่มต้น 10,000 บาท เชียงราย เมืองเชียงราย สันทราย
-ตรวจสอบความถูกต้องและจัดทำ ออกและเก็บ เอกสารต่างๆ เช่น เอกสารการขาย ใบส่งสินค้า รายรับ-จ่าย ค่าใช้จ่ายต่างๆ
-จัดทำเอกสารรายงานสรุปประจำวัน โดยโปรแกรมสำเร็จรูป
-ติดตามบัญชีลูกหนี้
-ประสานงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง
หางานเชียงราย รับสมัครงานเชียงราย : 1 เดือนที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 079860

ที่ปรึกษาการเงิน

ที่ปรึกษาการเงิน

งานประจำ : เงินเดือน 18,000 บาทขึ้นไป

งานประจำ : 18,000 บาทขึ้นไป เชียงราย
ให้คำปรึกษา แนะนำการวางแผนการเงิน วางแผนการการศึกษา วางแผนเกษียณอายุ วางแผนภาษี ประกันชีวิต ประกันสุขภาพ ผ่านผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต และผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตควบการลงทุน กองทุนรวม
หางานเชียงราย รับสมัครงานเชียงราย : 2 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 078757
เลขที่ประกาศ : 078853
เลขที่ประกาศ : 078852

ธุรการสำนักงาน/งานสนาม

ธุรการสำนักงาน/งานสนาม

งานประจำ : เงินเดือน 12,200 ขึ้นไป

งานประจำ : 12,200 ขึ้นไป เชียงราย
พนักงานขายทองรูปพรรณ
หางานเชียงราย รับสมัครงานเชียงราย : 2 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 075012

กราฟฟิคดีไซน์

กราฟฟิคดีไซน์

งานประจำ : เงินเดือน พิจารณาตามความสา

งานประจำ : พิจารณาตามความสา เชียงราย เมืองเชียงราย รอบเวียง
ออกแบบสื่อโฆษณา ประชาสัมพันธ์
หางานเชียงราย รับสมัครงานเชียงราย : 3 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 075011

ผู้จัดการการเงิน

ผู้จัดการการเงิน

งานประจำ : เงินเดือน พิจารณาตามความสา

งานประจำ : พิจารณาตามความสา เชียงราย เมืองเชียงราย รอบเวียง
บริหารจัดการด้านการเงิน
หางานเชียงราย รับสมัครงานเชียงราย : 3 เดือนที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 072536

ฝ่ายวัดงาน/ส่งของ

ฝ่ายวัดงาน/ส่งของ

งานประจำ : เงินเดือน เริ่มต้น 8,000-8,500บาท

งานประจำ : เริ่มต้น 8,000-8,500บาท เชียงราย เมืองเชียงราย สันทราย
-ดูแลรับผิดชอบด้านการส่งของ
-วัดงานประเมินแบบ
-ประสานงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง
หางานเชียงราย รับสมัครงานเชียงราย : 3 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 071398

พนักงานงานฝ่ายนำเข้า-ส่งออก สนง เชียงราย

พนักงานงานฝ่ายนำเข้า-ส่งออก สนง เชียงราย

งานประจำ : เงินเดือน 20000 ขึ้นไป

งานประจำ : 20000 ขึ้นไป เชียงราย เมืองเชียงราย เวียง
นำเข้า-ส่งออก
ชิ๊ปปื้ง
งานด้านต่างประเทศ
หางานเชียงราย รับสมัครงานเชียงราย : 4 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 071399

ผู้จัดการฝ่ายการตลาด

ผู้จัดการฝ่ายการตลาด

งานประจำ : เงินเดือน 50000 ขึ้นไป

งานประจำ : 50000 ขึ้นไป เชียงราย เมืองเชียงราย เวียง
จัดการ วางแผน และดำเนินงาน ด้านการตลาด งานจัดจำหน่ายวัตถุดิบอาหารสัตว์ ประเภทโปรตีน ประเภทอาหารเสริม ประเภทพลังงาน ฯลฯ จัดจำหน่ายให้กับโรงงานผลิตอาหารสัตว์ สำหรั สัตวใหญ่ สัตวเล็ก และสัตวนำ้ ตัวแทนจำหน่าย และฟาร์มเลี้ยงสัตว์ต่างๆ

หางานเชียงราย รับสมัครงานเชียงราย : 4 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 071397

ผู้ช่วยผู้จักการฝ่ายขาย สนง กทม.

ผู้ช่วยผู้จักการฝ่ายขาย สนง กทม.

งานประจำ : เงินเดือน 25000-35000

งานประจำ : 25000-35000 เชียงราย เมืองเชียงราย เวียง
งานจัดจำหน่ายและวางแผนวัตถุดิบอาหารสัตว์ ประเภทโปรตีน ประเภทอาหารเสริม ประเภทพลังงาน ฯลฯ จัดจำหน่ายให้กับโรงงานผลิตอาหารสัตว์ สำหรั สัตวใหญ่ สัตวเล็ก และสัตวนำ้ ตัวแทนจำหน่าย และฟาร์มเลี้ยงสัตว์ต่างๆ

หางานเชียงราย รับสมัครงานเชียงราย : 4 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 071386

ผู้ช่วยผู้จัดการคลังสินค้า สำนักงานเชียงราย

ผู้ช่วยผู้จัดการคลังสินค้า สำนักงานเชียงราย

งานประจำ : เงินเดือน ขึ้นอยู่กับความส

งานประจำ : ขึ้นอยู่กับความส เชียงราย เมืองเชียงราย เวียง
1. ติดต่อประสานงานด้านคลังสินค้า
2. จัดทำเอกสารการเบิก-รับสินค้า
3. จัดทำอัพเดทสต๊อกสินค้า
4. บริหารงานทางด้านสินค้า
หางานเชียงราย รับสมัครงานเชียงราย : 4 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 070137

ธุรการ ฝ่ายสนับสนุน อาคาร/สถานที่ สำนักงานเชียงราย

ธุรการ ฝ่ายสนับสนุน อาคาร/สถานที่ สำนักงานเชียงราย

งานประจำ : เงินเดือน สามารถเจรจาได้

งานประจำ : สามารถเจรจาได้ เชียงราย เมืองเชียงราย เวียง
- ดูแลเรื่องเอกสารการเช่าอาคารสถานที่และหอพัก
- สำรวจจัดหาข้อมูลประกอบการซื้ออุปกรณ์สำนักงาน
- ทะเบียนสินทรัพย์ เบิก-จ่าย อุปกรณ์สำนักงาน
- ติดต่อธนาคาร,ไปรษณีย์,และสถานที่อื่นๆ
- งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
หางานเชียงราย รับสมัครงานเชียงราย : 4 เดือนที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 068333

โฟร์แมนสนาม

โฟร์แมนสนาม

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ เชียงราย เมืองเชียงราย ป่าอ้อดอนชัย
ควบคุมงานตามที่บริษัทมอบหมายงาน
หางานเชียงราย รับสมัครงานเชียงราย : 4 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 068334

ประสานฝ่ายแบบ

ประสานฝ่ายแบบ

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ เชียงราย เมืองเชียงราย ป่าอ้อดอนชัย
ประสานระหว่างโครงการกับสำนักงาน เคลี่ยแบบ
หางานเชียงราย รับสมัครงานเชียงราย : 4 เดือนที่ผ่านมา

หางานเชียงราย สมัครงานเชียงราย รับสมัครพนักงานเชียงราย
เชียงราย ฝึกงานเชียงราย งานชั่วคราวเชียงราย งานนอกเวลาเชียงราย งานประจำเชียงราย งานราชการเชียงราย งานต่างประเทศเชียงราย งานอื่นๆเชียงราย
หางานเชียงราย สมัครงานเชียงราย รับสมัครพนักงานเชียงราย
เชียงราย ฝึกงานเชียงราย งานชั่วคราวเชียงราย งานนอกเวลาเชียงราย งานประจำเชียงราย งานราชการเชียงราย งานต่างประเทศเชียงราย งานอื่นๆเชียงราย