เชียงราย หางานเชียงราย สมัครงานเชียงราย รับสมัครพนักงาน

รวมประกาศ เชียงราย หางานเชียงราย รับสมัครงานเชียงราย รับสมัครพนักงาน ประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย
เชียงราย หางานเชียงราย สมัครงานเชียงราย รับสมัครพนักงาน
รวมประกาศ เชียงราย หางานเชียงราย รับสมัครงานเชียงราย รับสมัครพนักงาน งานประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

หางาน ในจังหวัด เชียงราย Ø
หางานเชียงราย สมัครงานเชียงราย รับสมัครพนักงานเชียงราย

ข่าวสารและบทความ

7 ทักษะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

7 ทักษะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

ในการศึกษาที่จัดทำโดย Harvard Bussiness Review ผู้บริหารระดับสูง 97% จาก 10,000 คนเลือกกลยุทธ์เป็นพฤติกรรมการเป็นผู้นำที่สำคัญที่สุดต่อความสำเร็จในอนาคตขององค์กร ...อ่านต่อ
วันที่ 19/07/2562 ชม 740 ครั้ง

เลขที่ประกาศ : 099490

ตำแหน่งงานว่างSystem Analyze

ตำแหน่งงานว่างSystem Analyze

งานประจำ : เงินเดือน พิจารณาตามความสา

งานประจำ : พิจารณาตามความสา เชียงราย เมืองเชียงราย รอบเวียง
ดูแลระบบโปรแกรม
หางานเชียงราย รับสมัครงานเชียงราย : 24 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 099491

ตำแหน่งงานว่างช่างเคาะสีรถ

ตำแหน่งงานว่างช่างเคาะสีรถ

งานประจำ : เงินเดือน พิจารณาตามความสา

งานประจำ : พิจารณาตามความสา เชียงราย เมืองเชียงราย รอบเวียง
เคาะสีรถยนต์
หางานเชียงราย รับสมัครงานเชียงราย : 25 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 099489

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ส่งเสริมวิชาการ

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ส่งเสริมวิชาการ

งานประจำ : เงินเดือน พิจารณาตามความสา

งานประจำ : พิจารณาตามความสา เชียงราย เมืองเชียงราย รอบเวียง
พ่นสีรถยนต์
หางานเชียงราย รับสมัครงานเชียงราย : 25 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 099492

ตำแหน่งงานว่างช่างเตรียมพื้นสีรถ

ตำแหน่งงานว่างช่างเตรียมพื้นสีรถ

งานประจำ : เงินเดือน 12,000 บ.

งานประจำ : 12,000 บ. เชียงราย เมืองเชียงราย รอบเวียง
เตรียมพื้นสีรถ
หางานเชียงราย รับสมัครงานเชียงราย : 25 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 089118

ตำแหน่งงานว่างสัตวบาล สาขาแม่จัน เชียงราย

ตำแหน่งงานว่างสัตวบาล สาขาแม่จัน เชียงราย

งานประจำ : เงินเดือน ตามความสามารถและ

งานประจำ : ตามความสามารถและ เชียงราย เมืองเชียงราย เวียง
ควบคุมดูแลการให้อาหาร ยาสัตว์ วัคซีนอย่างมีประสิทธิผล

หางานเชียงราย รับสมัครงานเชียงราย : 3 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 089117

ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการร้าน สาขาแม่จัน

ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการร้าน สาขาแม่จัน

งานประจำ : เงินเดือน 20,000 บาท

งานประจำ : 20,000 บาท เชียงราย เมืองเชียงราย เวียง
ดูแล บริหาร จัดการยอดขายภายในร้าน

หางานเชียงราย รับสมัครงานเชียงราย : 3 เดือนที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 089098

ตำแหน่งงานว่างธุรการ ประจำออฟฟิตลาดกระบัง , ออฟฟิตหนองจอก

ตำแหน่งงานว่างธุรการ ประจำออฟฟิตลาดกระบัง , ออฟฟิตหนองจอก

งานประจำ : เงินเดือน ตามความสามารถและ

งานประจำ : ตามความสามารถและ เชียงราย เมืองเชียงราย เวียง
1.บันทึกการใช้รถประจำวัน สรุปข้อมูลประจำเดือน
2.บันทึกการส่งตัวอย่างสินค้าตรวจ Lab และส่งตัวอย่างสินค้าให้ลูกค้าประจำวันและสรุปข้อมูลประจำเดือน
3.บันทึกและเก็บบิลเงินสดย่อย ค่าใช้จ่ายต่างๆประจำวัน และสรุปข้อมูลประจำเดือนส่งให้ฝ่ายบัญชีทางออฟฟิตเชียงราย
4.งานสาธารณูปโภคต่างๆในออฟฟิต และงานอาคารสถานที่
5.จัดเก็บ Stock สินค้าตัวอย่างจากลูกค้า สินค้าที่รับเข้าแต่ละตู้แต่ละโกดัง บันทึกข้อมูล และเคลียร์ตัวอย่างสินค้าออกจาก Stock ในกรณีที่ขายสินค้าหมดแล้ว หรือไม่พบข้อร้องเรียนจากลูกค้า
6.ติดต่อประ
หางานเชียงราย รับสมัครงานเชียงราย : 3 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 088609

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขับรถ

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขับรถ

งานประจำ : เงินเดือน วันละ 350 บาท

งานประจำ : วันละ 350 บาท เชียงราย เมืองเชียงราย รอบเวียง
ขับรถบริการ
หางานเชียงราย รับสมัครงานเชียงราย : 3 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 088220

ตำแหน่งงานว่างพนักงานควบคุมคุณภาพ QC (Admin)

ตำแหน่งงานว่างพนักงานควบคุมคุณภาพ QC (Admin)

งานประจำ : เงินเดือน ตามความสามารถและ

งานประจำ : ตามความสามารถและ เชียงราย เมืองเชียงราย เวียง
1.ตรวจสอบขั้นตอนของการควบคุมการบันทึกคุณภาพของสินค้าให้ครบถ้วน ชัดเจน
2.ตรวจสอบการควบคุมเอกสาร และข้อมูลทั้งจากภายใน และภายนอกองค์กรทั้งหมด
3.ตรวจสอบการควบคุมกระบวนการผลิต
4.ตรวจสอบคุณภาพสินค้าตอนรับเข้าโกดัง (สี , กลิ่น , แมลง)
5.ส่งตัวอย่างสินค้าตรวจ Lab
6.ควบคุม ดูแล รักษา ตรวจสอบคุณภาพของสินค้า ก่อนการส่งมอบให้มีคุณภาพอยู่เสมอ
7.งานดูแลอาคารสถานที่ (งานธุรการ)

หางานเชียงราย รับสมัครงานเชียงราย : 4 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 086643

ตำแหน่งงานว่างเลขานุการ

ตำแหน่งงานว่างเลขานุการ

งานประจำ : เงินเดือน พิจารณาตามความสา

งานประจำ : พิจารณาตามความสา เชียงราย เมืองเชียงราย รอบเวียง
เลขานุการ
หางานเชียงราย รับสมัครงานเชียงราย : 4 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 086641

ตำแหน่งงานว่างพนักงานการตลาด

ตำแหน่งงานว่างพนักงานการตลาด

งานประจำ : เงินเดือน พิจารณาตามความสา

งานประจำ : พิจารณาตามความสา เชียงราย เมืองเชียงราย รอบเวียง
ดำเนินการเกี่ยวกับด้านการตลาด สินเชื่อแสวงหา
หางานเชียงราย รับสมัครงานเชียงราย : 4 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 086642

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ฝึกอบรมและเทคนิค

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ฝึกอบรมและเทคนิค

งานประจำ : เงินเดือน พิจารณาตามความสา

งานประจำ : พิจารณาตามความสา เชียงราย เมืองเชียงราย รอบเวียง
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานบริหารงานฝึกอบรม ภายในและภายนอกขององค์กร
หางานเชียงราย รับสมัครงานเชียงราย : 4 เดือนที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 086640

ตำแหน่งงานว่างธุรการ

ตำแหน่งงานว่างธุรการ

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างของบ

งานประจำ : ตามโครงสร้างของบ เชียงราย เมืองเชียงราย รอบเวียง
ดำเนินการเอกสาร ประสานงาน จัดซื้อ
หางานเชียงราย รับสมัครงานเชียงราย : 4 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 083669

การเงิน/ธุรการ

การเงิน/ธุรการ

งานประจำ : เงินเดือน เริ่มต้น 10,000 บาท

งานประจำ : เริ่มต้น 10,000 บาท เชียงราย เมืองเชียงราย สันทราย
-ตรวจสอบความถูกต้องและจัดทำ ออกและเก็บ เอกสารต่างๆ เช่น เอกสารการขาย ใบส่งสินค้า รายรับ-จ่าย ค่าใช้จ่ายต่างๆ
-จัดทำเอกสารรายงานสรุปประจำวัน โดยโปรแกรมสำเร็จรูป
-ติดตามบัญชีลูกหนี้
-ประสานงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง
หางานเชียงราย รับสมัครงานเชียงราย : 5 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 079860

ที่ปรึกษาการเงิน

ที่ปรึกษาการเงิน

งานประจำ : เงินเดือน 18,000 บาทขึ้นไป

งานประจำ : 18,000 บาทขึ้นไป เชียงราย
ให้คำปรึกษา แนะนำการวางแผนการเงิน วางแผนการการศึกษา วางแผนเกษียณอายุ วางแผนภาษี ประกันชีวิต ประกันสุขภาพ ผ่านผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต และผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตควบการลงทุน กองทุนรวม
หางานเชียงราย รับสมัครงานเชียงราย : 6 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 078757
เลขที่ประกาศ : 078853
เลขที่ประกาศ : 078852

ธุรการสำนักงาน/งานสนาม

ธุรการสำนักงาน/งานสนาม

งานประจำ : เงินเดือน 12,200 ขึ้นไป

งานประจำ : 12,200 ขึ้นไป เชียงราย
พนักงานขายทองรูปพรรณ
หางานเชียงราย รับสมัครงานเชียงราย : 6 เดือนที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 075012

กราฟฟิคดีไซน์

กราฟฟิคดีไซน์

งานประจำ : เงินเดือน พิจารณาตามความสา

งานประจำ : พิจารณาตามความสา เชียงราย เมืองเชียงราย รอบเวียง
ออกแบบสื่อโฆษณา ประชาสัมพันธ์
หางานเชียงราย รับสมัครงานเชียงราย : 7 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 075011

ผู้จัดการการเงิน

ผู้จัดการการเงิน

งานประจำ : เงินเดือน พิจารณาตามความสา

งานประจำ : พิจารณาตามความสา เชียงราย เมืองเชียงราย รอบเวียง
บริหารจัดการด้านการเงิน
หางานเชียงราย รับสมัครงานเชียงราย : 7 เดือนที่ผ่านมา

หางานเชียงราย สมัครงานเชียงราย รับสมัครพนักงานเชียงราย
เชียงราย ฝึกงานเชียงราย งานชั่วคราวเชียงราย งานนอกเวลาเชียงราย งานประจำเชียงราย งานราชการเชียงราย งานต่างประเทศเชียงราย งานอื่นๆเชียงราย
หางานเชียงราย สมัครงานเชียงราย รับสมัครพนักงานเชียงราย
เชียงราย ฝึกงานเชียงราย งานชั่วคราวเชียงราย งานนอกเวลาเชียงราย งานประจำเชียงราย งานราชการเชียงราย งานต่างประเทศเชียงราย งานอื่นๆเชียงราย