เชียงราย หางานเชียงราย สมัครงานเชียงราย รับสมัครพนักงาน

รวมประกาศ เชียงราย หางานเชียงราย รับสมัครงานเชียงราย รับสมัครพนักงาน ประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย
เชียงราย หางานเชียงราย สมัครงานเชียงราย รับสมัครพนักงาน
รวมประกาศ เชียงราย หางานเชียงราย รับสมัครงานเชียงราย รับสมัครพนักงาน งานประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

หางาน ในจังหวัด เชียงราย Ø
หางานเชียงราย สมัครงานเชียงราย รับสมัครพนักงานเชียงราย

ข่าวสารและบทความ

7 ทักษะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

7 ทักษะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

ในการศึกษาที่จัดทำโดย Harvard Bussiness Review ผู้บริหารระดับสูง 97% จาก 10,000 คนเลือกกลยุทธ์เป็นพฤติกรรมการเป็นผู้นำที่สำคัญที่สุดต่อความสำเร็จในอนาคตขององค์กร ...อ่านต่อ
วันที่ 19/07/2562 ชม 161919 ครั้ง

เลขที่ประกาศ : 152322

ตำแหน่งงานว่างพนักธุรการคลังสินค้า สนง. หนองจอก

ตำแหน่งงานว่างพนักธุรการคลังสินค้า สนง. หนองจอก

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ เชียงราย เมืองเชียงราย เวียง
จักการควบคุม การรับการรับเข้า การเบิกออก บัญชีสต๊อค การดูแลรักษา สินค้า
หางานเชียงราย รับสมัครงานเชียงราย : 13 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 152323

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขับรถขนส่งสินค้า สนง.หนองจอก

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขับรถขนส่งสินค้า สนง.หนองจอก

งานประจำ : เงินเดือน 20,000 บ.

งานประจำ : 20,000 บ. เชียงราย เมืองเชียงราย เวียง
ขับรถบรรทุก สิบล้อ รถพ่วง รถเทเลอร์
หางานเชียงราย รับสมัครงานเชียงราย : 13 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 151642

ตำแหน่งงานว่างสถาปนิกสนาม

ตำแหน่งงานว่างสถาปนิกสนาม

งานประจำ : เงินเดือน -

งานประจำ : - เชียงราย เมืองเชียงราย ป่าอ้อดอนชัย
ออกแบบ ดูแล ควบคุมหน้างาน
หางานเชียงราย รับสมัครงานเชียงราย : 26 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 150728

ตำแหน่งงานว่างพนักงานทั่วไป

ตำแหน่งงานว่างพนักงานทั่วไป

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ เชียงราย เมืองเชียงราย เวียง
- ผลิต บรรจุสินค้าตามใบสั่งงาน
- แพ็คงานและบรรจุสินค้าให้ทันส่งลูกค้า
- ทำความสะอาดพื้นที่หน่วยงานที่รับผิดชอบ
- ดูแลบำรุงรักษาอุปกรณ์เครื่องมือในการทำงานให้ใช้งานได้เสมอ
- หน้าที่อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
หางานเชียงราย รับสมัครงานเชียงราย : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 150350

ตำแหน่งงานว่างพนักงานคลังสินค้าชาย ขับรถโฟคลิฟท์ สนง.หนองจอก

ตำแหน่งงานว่างพนักงานคลังสินค้าชาย ขับรถโฟคลิฟท์ สนง.หนองจอก

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ เชียงราย เมืองเชียงราย เวียง
- ตรวจเช็ครับเข้า-เบิกออกสินค้าในโกดังให้ถูกต้องตรงใบงานที่ได้รับ
- จัดเก็บสินค้าแยกเป็นหมวดหมู่ตามมาตรฐานและพื้นที่ที่กำหนด
- ตรวจนับสต็อคสินค้าและบันทึกประจำวัน
- ขับรถโฟล์คลิฟเพื่อนำสินค้าเข้าเก็บและนำสินค้าออกจากพื้นที่จัดเก็บ
- ดูแลรักษาความสะอาดในพื้นที่ของหน่วยงาน
- ตรวจเช็คบำรุงรักษารถโฟล์คลิฟให้พร้อมใช้งานได้เสมอ
- งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
หางานเชียงราย รับสมัครงานเชียงราย : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 150066

ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการโรงงาน สนง หนองจอก

ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการโรงงาน สนง หนองจอก

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง เชียงราย เมืองเชียงราย เวียง
หน้าที่รับผิดชอบ
- ควบคุมคุณภาพสินค้า , ควบคุมการผลิตสินค้า , การแบ่งบรรจุสินค้า เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมาย KPI และนโยบายของบริษัท
- จัดทำตัวชี้วัด KPI ของแต่ละแผนกในส่วนของโรงงาน เพื่อวิเคราะห์หาปัญหาและแนวทางแก้ไขปรับปรุงและพัฒนา รวมทั้งสรุปและนำส่งรายงานประจำเดือน นำเสนอในที่ประชุมประจำเดือน
- บริหารจัดการ ควบคุม ดูแล สินค้าคงคลัง , วัสดุบรรจุภัณฑ์ และคลังวัสดุสิ้นเปลืองให้ถูกต้องและแม่นยำ
- ดุแลการปฏิบัติตามนโยบายของบริษัท และข้อกำหนดมาตรฐานต่างๆ ของบริษัท รวมทั้งเป็นหัวหน้าทีมของทุกระบบม
หางานเชียงราย รับสมัครงานเชียงราย : 1 เดือนที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 141675

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขาย

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขาย

งานประจำ : เงินเดือน 10,000 บ.

งานประจำ : 10,000 บ. เชียงราย เมืองเชียงราย เวียง
- ตรวจ statement บัญชีธนาคาร
- รับชำระหนี้ลูกหนี้ ติดตามหนี้
- จ่ายชำระหนี้เจ้าหนี้
- โอนเงินชำระค่าสินค้าไปต่างประเทศ
- จัดทำรายงานสรุปลูกหนี้คงค้าง เงินรับมัดจำ เงินจ่ายมัดจำ ประจำเดือน
- งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
หางานเชียงราย รับสมัครงานเชียงราย : 5 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 141676

ตำแหน่งงานว่างหัวหน้าแผนกการเงิน

ตำแหน่งงานว่างหัวหน้าแผนกการเงิน

งานประจำ : เงินเดือน 13,000 บ.

งานประจำ : 13,000 บ. เชียงราย เมืองเชียงราย เวียง
- วางแผนการเงิน งบประมาณ ประมาณการค่าใช้จ่ายต่างๆ
- ตรวจกระทบยอดเงินฝากธนาคาร เช็ค Statement ธนาคารต่างๆ
- ตรวจสอบรายละเอียด เงินรับมัดจำ เงินจ่ายมัดจำ ลูกหนี้คงค้างประจำทุกสิ้นเดือน
- ตรวจสอบเอกสารรับชำระหนี้ ลูกหนี้ ติดตามทวงหนี้ลูกค้า
- ตรวจสอบเอกสารการจ่ายเงิน การโอนเงินไปยังต่างประเทศ พร้อมกระทบกำไรขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
- งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
หางานเชียงราย รับสมัครงานเชียงราย : 5 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 141022

ตำแหน่งงานว่างผู้ประสานงานโครงการก่อสร้างโกดังหนองจอก

ตำแหน่งงานว่างผู้ประสานงานโครงการก่อสร้างโกดังหนองจอก

งานประจำ : เงินเดือน 20,000 บาท ขึ้นไป

งานประจำ : 20,000 บาท ขึ้นไป เชียงราย เมืองเชียงราย เวียง
-ควบคุุมการก่อสร้างโกดังให้เป็นไปตามแบบก่อสร้าง
-ตรวจสอบคุณภาพวัสดุอุปกรก่อสร้างให้เป็นไปมาตรฐานและตามแบบก่อสร้าง
-รายงานการความคืบหน้าและปัญหาของโครงการก่อสร้าง และปัญหาขทางแก้ (ถ้ามี)หางานเชียงราย รับสมัครงานเชียงราย : 5 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 139210

ตำแหน่งงานว่างเลขานุการ

ตำแหน่งงานว่างเลขานุการ

งานประจำ : เงินเดือน ขึ้นอยู่กับความส

งานประจำ : ขึ้นอยู่กับความส เชียงราย เมืองเชียงราย เวียง
1.จัดทำตารางงานผู้บริหาร
2.สรุปรายงานการประชุมต่างๆ
3.นำเสนองานตามคำสั่งที่ได้รับมอบหมาย
4.ตรวจสอบงานจากฝ่ายต่างๆ ก่อนนำเสนอให้ผู้บริหาร
5.ดูแลประสานงานกับฝ่ายต่างๆ และนำเสนอผู้บริหาร
6.งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
หางานเชียงราย รับสมัครงานเชียงราย : 6 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 139150

ตำแหน่งงานว่างพนักงานบัญชี สนง.อ.เมือง จ.เชียงราย

ตำแหน่งงานว่างพนักงานบัญชี สนง.อ.เมือง จ.เชียงราย

งานประจำ : เงินเดือน 20,000 ขึ้นไป

งานประจำ : 20,000 ขึ้นไป เชียงราย เมืองเชียงราย เวียง
ด้านบัญชี
หางานเชียงราย รับสมัครงานเชียงราย : 6 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 139151

ตำแหน่งงานว่างพนักงานบัญชี สำนักงานแม่จัน

ตำแหน่งงานว่างพนักงานบัญชี สำนักงานแม่จัน

งานประจำ : เงินเดือน ตามความสามารถ และ

งานประจำ : ตามความสามารถ และ เชียงราย เมืองเชียงราย เวียง
ลงบันทึกบันชีรับ-จ่าย รายการประจำวัน
จัดเตรียมเอกสารส่งสำนักงานบัญชี
ตรวจเช็คความถูกต้องเอกสารภายใน (ใบแปรรูป, ใบสั่งซื้อ, ใบส่งของ ฯลฯ)
ตรวจสอบสต๊อกสินค้า
หางานเชียงราย รับสมัครงานเชียงราย : 6 เดือนที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 138589

ตำแหน่งงานว่างธุรการบุคคล

ตำแหน่งงานว่างธุรการบุคคล

งานประจำ : เงินเดือน ขึ้นอยู่กับความส

งานประจำ : ขึ้นอยู่กับความส เชียงราย เมืองเชียงราย เวียง
1.เช็คสถิติการมาทำงานของพนักงาน
2.ติดต่อประสานงาน เดินเอกสาร,ธนาคาร,ติดต่อหน่วยงานราชการ
3.ดูแลเรื่องภาษีป้าย ภาษีที่ดิน ภาษีโรงเรือน
4.ดูแลสัญญาเช่าต่างๆ
5.ดูแล ควบคุม งานทะเบียนรถ พรบ. ภาษี และตรวจเช็คสภาพรถยนต์ของบริษัท
6.ตรวจสอบ และสั่งซื้ออุปกรณ์ออฟฟิศให้กับพนักงาน
หางานเชียงราย รับสมัครงานเชียงราย : 7 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 137411

ตำแหน่งงานว่างสถาปนิก หรือ พนักงานเขียนแบบ

ตำแหน่งงานว่างสถาปนิก หรือ พนักงานเขียนแบบ

งานประจำ : เงินเดือน ตามข้อตกลง

งานประจำ : ตามข้อตกลง เชียงราย เมืองเชียงราย ป่าอ้อดอนชัย
ออกแบบอาคาร ออกแบบงานตกแต่งภายใน ออกแบบประเมินราคา
หางานเชียงราย รับสมัครงานเชียงราย : 7 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 135914

ตำแหน่งงานว่างผู้ช่วยผู้จัดการคลังสินค้า สำนักงานเชียงราย

ตำแหน่งงานว่างผู้ช่วยผู้จัดการคลังสินค้า สำนักงานเชียงราย

งานประจำ : เงินเดือน ขึ้นอยู่กับความส

งานประจำ : ขึ้นอยู่กับความส เชียงราย เมืองเชียงราย เวียง
1. ติดต่อประสานงานด้านคลังสินค้า
2. จัดทำเอกสารการเบิก-รับสินค้า
3. จัดทำอัพเดทสต๊อกสินค้า
4. บริหารงานทางด้านสินค้า
หางานเชียงราย รับสมัครงานเชียงราย : 8 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 129555

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขาย / เซลล์วิ่งขายงานโครงการ

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขาย / เซลล์วิ่งขายงานโครงการ

งานประจำ : เงินเดือน เริ่มต้น 10,000 บาท + Commi

งานประจำ : เริ่มต้น 10,000 บาท + Commi เชียงราย เมืองเชียงราย สันทราย
พนักงานขายนอกบริษัท /เซลล์วิ่งขายงานโครงการ (ไม่มีประสบการณ์เราสอนได้)
- แนะนำสินค้าของบริษัท
- กระตุ้นยอดขายสินค้า
หางานเชียงราย รับสมัครงานเชียงราย : 14/02/2563

เลขที่ประกาศ : 127372

ตำแหน่งงานว่างพนักงาน Admin ประจำสำนักงานกรุงเทพ ลาดกระบัง

ตำแหน่งงานว่างพนักงาน Admin ประจำสำนักงานกรุงเทพ ลาดกระบัง

งานราชการ : เงินเดือน ตามความสามารถ และ

งานราชการ : ตามความสามารถ และ เชียงราย เมืองเชียงราย เวียง
- ดูแลความเรียบร้อยออฟฟิศและเอกสารภายใน
- ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานราชการ และเอกชน
- ประสานงานร่วมกับออฟฟิศสาขาเชียงรายหางานเชียงราย รับสมัครงานเชียงราย : 27/01/2563

เลขที่ประกาศ : 126939

ตำแหน่งงานว่างQC-ADMIN สำนักงานลาดกระบัง

ตำแหน่งงานว่างQC-ADMIN สำนักงานลาดกระบัง

งานราชการ : เงินเดือน ขึ้นอยู่กับความส

งานราชการ : ขึ้นอยู่กับความส เชียงราย เมืองเชียงราย เวียง
- ติดต่อ ประสานงาน หน่วยงานราชการและเอกชน
- ติดต่อประสานงานกับชิปปิ้ง
- ประสานงานกับฝ่ายนำเข้าส่งออก คลังสินค้าและฝ่ายขายในการดูแลตรวจสอบคุณภาพของสินค้าทั้งขารับเข้าและจ่ายออก
- ตรวจสอบ บันทึก และจัดทำรายงาน ลักษณะทางกายภาพของสินค้าแต่ละชุด
- ประสานงานกับออฟฟิศเชียงราย
-ตรวจติดตามคุณภาพภายในองค์กร
-บันทึกกลวิธีทางสถิติในการรวบรวมวิเคราะห์หาแนวโน้มของข้อบกพร่องต่างๆ และทำการป้องกันข้อบกพร่องที่อาจเกิดขึ้นได้
หางานเชียงราย รับสมัครงานเชียงราย : 24/01/2563
เลขที่ประกาศ : 124759

ตำแหน่งงานว่างบุคคล ธุรการ ฝ่ายสนับสนุน อาคาร/สถานที่ สำนักงานเชียงราย

ตำแหน่งงานว่างบุคคล ธุรการ ฝ่ายสนับสนุน อาคาร/สถานที่ สำนักงานเชียงราย

งานประจำ : เงินเดือน สามารถเจรจาได้

งานประจำ : สามารถเจรจาได้ เชียงราย เมืองเชียงราย เวียง
งานบุคคล
- สรรหา รับสมัคร ประเมินผล พนักงาน
- ดูแลกฏระเบียบ และความเรียบร้อยของพนักงาน
- เก็บข้อมูลด้านบุุคคล
งานธุรการ อาคาร และสถานที่
- ดูแลข้อมูลรถยนต์ของบริษัท
- ดูแลเรื่องเอกสารการเช่าอาคารสถานที่และหอพัก
- สำรวจจัดหาข้อมูลประกอบการซื้ออุปกรณ์สำนักงาน
- ทะเบียนสินทรัพย์ เบิก-จ่าย อุปกรณ์สำนักงาน
- ติดต่อธนาคาร,ไปรษณีย์,และสถานที่อื่นๆ
- งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
หางานเชียงราย รับสมัครงานเชียงราย : 16/01/2563

เลขที่ประกาศ : 124374

ตำแหน่งงานว่างพนักงานธุรการ

ตำแหน่งงานว่างพนักงานธุรการ

งานประจำ : เงินเดือน ตามประสบการณ์ และ

งานประจำ : ตามประสบการณ์ และ เชียงราย เมืองเชียงราย เวียง
-ผู้ช่วยสัตวแพทย์ในการให้คำปรึกษาเบื้องต้น ในเรื่องของยาสามัญ และการรักษาสุขลักษณะของฟาร์มให้แก่ลูกค้า
-ให้ความรู้พื้นฐานในการรักษาสุขลักษณะของฟาร์มให้แก่เจ้าหน้าที่ในระดับต่างๆของร้าน
-วางแผนร่วมกับฝ่ายขาย ออกเยี่ยมให้คำปรึกษาแก่ลูกค้าฟาร์ม และร้านตัวแทนจำหน่าย
- วางแผน การกระตุ้นยอดขาย
หางานเชียงราย รับสมัครงานเชียงราย : 12/01/2563

หางานเชียงราย สมัครงานเชียงราย รับสมัครพนักงานเชียงราย
เชียงราย ฝึกงานเชียงราย งานชั่วคราวเชียงราย งานนอกเวลาเชียงราย งานประจำเชียงราย งานราชการเชียงราย งานต่างประเทศเชียงราย งานอื่นๆเชียงราย
หางานเชียงราย สมัครงานเชียงราย รับสมัครพนักงานเชียงราย
เชียงราย ฝึกงานเชียงราย งานชั่วคราวเชียงราย งานนอกเวลาเชียงราย งานประจำเชียงราย งานราชการเชียงราย งานต่างประเทศเชียงราย งานอื่นๆเชียงราย