เชียงราย เชียงราย เมืองเชียงราย หางานเชียงราย สมัครงานเชียงราย รับสมัครพนักงาน

รวมประกาศ เชียงราย เชียงราย เมืองเชียงราย หางานเชียงราย รับสมัครงานเชียงราย รับสมัครพนักงาน ประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย
เชียงราย เชียงราย เมืองเชียงราย หางานเชียงราย สมัครงานเชียงราย รับสมัครพนักงาน
รวมประกาศ เชียงราย เชียงราย เมืองเชียงราย หางานเชียงราย รับสมัครงานเชียงราย รับสมัครพนักงาน งานประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

หางาน ในจังหวัด เชียงราย Ø
หางานเชียงราย สมัครงานเชียงราย รับสมัครพนักงานเชียงราย

ข่าวสารและบทความ

7 ทักษะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

7 ทักษะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

ในการศึกษาที่จัดทำโดย Harvard Bussiness Review ผู้บริหารระดับสูง 97% จาก 10,000 คนเลือกกลยุทธ์เป็นพฤติกรรมการเป็นผู้นำที่สำคัญที่สุดต่อความสำเร็จในอนาคตขององค์กร ...อ่านต่อ
วันที่ 19/07/2562 ชม 161919 ครั้ง

เลขที่ประกาศ : 152322

ตำแหน่งงานว่างพนักธุรการคลังสินค้า สนง. หนองจอก

ตำแหน่งงานว่างพนักธุรการคลังสินค้า สนง. หนองจอก

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ เชียงราย เมืองเชียงราย เวียง
จักการควบคุม การรับการรับเข้า การเบิกออก บัญชีสต๊อค การดูแลรักษา สินค้า
หางานเชียงราย รับสมัครงานเชียงราย : 13 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 152323

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขับรถขนส่งสินค้า สนง.หนองจอก

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขับรถขนส่งสินค้า สนง.หนองจอก

งานประจำ : เงินเดือน 20,000 บ.

งานประจำ : 20,000 บ. เชียงราย เมืองเชียงราย เวียง
ขับรถบรรทุก สิบล้อ รถพ่วง รถเทเลอร์
หางานเชียงราย รับสมัครงานเชียงราย : 13 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 151642

ตำแหน่งงานว่างสถาปนิกสนาม

ตำแหน่งงานว่างสถาปนิกสนาม

งานประจำ : เงินเดือน -

งานประจำ : - เชียงราย เมืองเชียงราย ป่าอ้อดอนชัย
ออกแบบ ดูแล ควบคุมหน้างาน
หางานเชียงราย รับสมัครงานเชียงราย : 26 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 150728

ตำแหน่งงานว่างพนักงานทั่วไป

ตำแหน่งงานว่างพนักงานทั่วไป

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ เชียงราย เมืองเชียงราย เวียง
- ผลิต บรรจุสินค้าตามใบสั่งงาน
- แพ็คงานและบรรจุสินค้าให้ทันส่งลูกค้า
- ทำความสะอาดพื้นที่หน่วยงานที่รับผิดชอบ
- ดูแลบำรุงรักษาอุปกรณ์เครื่องมือในการทำงานให้ใช้งานได้เสมอ
- หน้าที่อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
หางานเชียงราย รับสมัครงานเชียงราย : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 150350

ตำแหน่งงานว่างพนักงานคลังสินค้าชาย ขับรถโฟคลิฟท์ สนง.หนองจอก

ตำแหน่งงานว่างพนักงานคลังสินค้าชาย ขับรถโฟคลิฟท์ สนง.หนองจอก

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ เชียงราย เมืองเชียงราย เวียง
- ตรวจเช็ครับเข้า-เบิกออกสินค้าในโกดังให้ถูกต้องตรงใบงานที่ได้รับ
- จัดเก็บสินค้าแยกเป็นหมวดหมู่ตามมาตรฐานและพื้นที่ที่กำหนด
- ตรวจนับสต็อคสินค้าและบันทึกประจำวัน
- ขับรถโฟล์คลิฟเพื่อนำสินค้าเข้าเก็บและนำสินค้าออกจากพื้นที่จัดเก็บ
- ดูแลรักษาความสะอาดในพื้นที่ของหน่วยงาน
- ตรวจเช็คบำรุงรักษารถโฟล์คลิฟให้พร้อมใช้งานได้เสมอ
- งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
หางานเชียงราย รับสมัครงานเชียงราย : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 150066

ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการโรงงาน สนง หนองจอก

ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการโรงงาน สนง หนองจอก

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง เชียงราย เมืองเชียงราย เวียง
หน้าที่รับผิดชอบ
- ควบคุมคุณภาพสินค้า , ควบคุมการผลิตสินค้า , การแบ่งบรรจุสินค้า เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมาย KPI และนโยบายของบริษัท
- จัดทำตัวชี้วัด KPI ของแต่ละแผนกในส่วนของโรงงาน เพื่อวิเคราะห์หาปัญหาและแนวทางแก้ไขปรับปรุงและพัฒนา รวมทั้งสรุปและนำส่งรายงานประจำเดือน นำเสนอในที่ประชุมประจำเดือน
- บริหารจัดการ ควบคุม ดูแล สินค้าคงคลัง , วัสดุบรรจุภัณฑ์ และคลังวัสดุสิ้นเปลืองให้ถูกต้องและแม่นยำ
- ดุแลการปฏิบัติตามนโยบายของบริษัท และข้อกำหนดมาตรฐานต่างๆ ของบริษัท รวมทั้งเป็นหัวหน้าทีมของทุกระบบม
หางานเชียงราย รับสมัครงานเชียงราย : 1 เดือนที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 141675

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขาย

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขาย

งานประจำ : เงินเดือน 10,000 บ.

งานประจำ : 10,000 บ. เชียงราย เมืองเชียงราย เวียง
- ตรวจ statement บัญชีธนาคาร
- รับชำระหนี้ลูกหนี้ ติดตามหนี้
- จ่ายชำระหนี้เจ้าหนี้
- โอนเงินชำระค่าสินค้าไปต่างประเทศ
- จัดทำรายงานสรุปลูกหนี้คงค้าง เงินรับมัดจำ เงินจ่ายมัดจำ ประจำเดือน
- งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
หางานเชียงราย รับสมัครงานเชียงราย : 5 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 141676

ตำแหน่งงานว่างหัวหน้าแผนกการเงิน

ตำแหน่งงานว่างหัวหน้าแผนกการเงิน

งานประจำ : เงินเดือน 13,000 บ.

งานประจำ : 13,000 บ. เชียงราย เมืองเชียงราย เวียง
- วางแผนการเงิน งบประมาณ ประมาณการค่าใช้จ่ายต่างๆ
- ตรวจกระทบยอดเงินฝากธนาคาร เช็ค Statement ธนาคารต่างๆ
- ตรวจสอบรายละเอียด เงินรับมัดจำ เงินจ่ายมัดจำ ลูกหนี้คงค้างประจำทุกสิ้นเดือน
- ตรวจสอบเอกสารรับชำระหนี้ ลูกหนี้ ติดตามทวงหนี้ลูกค้า
- ตรวจสอบเอกสารการจ่ายเงิน การโอนเงินไปยังต่างประเทศ พร้อมกระทบกำไรขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
- งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
หางานเชียงราย รับสมัครงานเชียงราย : 5 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 141022

ตำแหน่งงานว่างผู้ประสานงานโครงการก่อสร้างโกดังหนองจอก

ตำแหน่งงานว่างผู้ประสานงานโครงการก่อสร้างโกดังหนองจอก

งานประจำ : เงินเดือน 20,000 บาท ขึ้นไป

งานประจำ : 20,000 บาท ขึ้นไป เชียงราย เมืองเชียงราย เวียง
-ควบคุุมการก่อสร้างโกดังให้เป็นไปตามแบบก่อสร้าง
-ตรวจสอบคุณภาพวัสดุอุปกรก่อสร้างให้เป็นไปมาตรฐานและตามแบบก่อสร้าง
-รายงานการความคืบหน้าและปัญหาของโครงการก่อสร้าง และปัญหาขทางแก้ (ถ้ามี)หางานเชียงราย รับสมัครงานเชียงราย : 5 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 139210

ตำแหน่งงานว่างเลขานุการ

ตำแหน่งงานว่างเลขานุการ

งานประจำ : เงินเดือน ขึ้นอยู่กับความส

งานประจำ : ขึ้นอยู่กับความส เชียงราย เมืองเชียงราย เวียง
1.จัดทำตารางงานผู้บริหาร
2.สรุปรายงานการประชุมต่างๆ
3.นำเสนองานตามคำสั่งที่ได้รับมอบหมาย
4.ตรวจสอบงานจากฝ่ายต่างๆ ก่อนนำเสนอให้ผู้บริหาร
5.ดูแลประสานงานกับฝ่ายต่างๆ และนำเสนอผู้บริหาร
6.งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
หางานเชียงราย รับสมัครงานเชียงราย : 6 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 139150

ตำแหน่งงานว่างพนักงานบัญชี สนง.อ.เมือง จ.เชียงราย

ตำแหน่งงานว่างพนักงานบัญชี สนง.อ.เมือง จ.เชียงราย

งานประจำ : เงินเดือน 20,000 ขึ้นไป

งานประจำ : 20,000 ขึ้นไป เชียงราย เมืองเชียงราย เวียง
ด้านบัญชี
หางานเชียงราย รับสมัครงานเชียงราย : 6 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 139151

ตำแหน่งงานว่างพนักงานบัญชี สำนักงานแม่จัน

ตำแหน่งงานว่างพนักงานบัญชี สำนักงานแม่จัน

งานประจำ : เงินเดือน ตามความสามารถ และ

งานประจำ : ตามความสามารถ และ เชียงราย เมืองเชียงราย เวียง
ลงบันทึกบันชีรับ-จ่าย รายการประจำวัน
จัดเตรียมเอกสารส่งสำนักงานบัญชี
ตรวจเช็คความถูกต้องเอกสารภายใน (ใบแปรรูป, ใบสั่งซื้อ, ใบส่งของ ฯลฯ)
ตรวจสอบสต๊อกสินค้า
หางานเชียงราย รับสมัครงานเชียงราย : 6 เดือนที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 138589

ตำแหน่งงานว่างธุรการบุคคล

ตำแหน่งงานว่างธุรการบุคคล

งานประจำ : เงินเดือน ขึ้นอยู่กับความส

งานประจำ : ขึ้นอยู่กับความส เชียงราย เมืองเชียงราย เวียง
1.เช็คสถิติการมาทำงานของพนักงาน
2.ติดต่อประสานงาน เดินเอกสาร,ธนาคาร,ติดต่อหน่วยงานราชการ
3.ดูแลเรื่องภาษีป้าย ภาษีที่ดิน ภาษีโรงเรือน
4.ดูแลสัญญาเช่าต่างๆ
5.ดูแล ควบคุม งานทะเบียนรถ พรบ. ภาษี และตรวจเช็คสภาพรถยนต์ของบริษัท
6.ตรวจสอบ และสั่งซื้ออุปกรณ์ออฟฟิศให้กับพนักงาน
หางานเชียงราย รับสมัครงานเชียงราย : 7 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 137411

ตำแหน่งงานว่างสถาปนิก หรือ พนักงานเขียนแบบ

ตำแหน่งงานว่างสถาปนิก หรือ พนักงานเขียนแบบ

งานประจำ : เงินเดือน ตามข้อตกลง

งานประจำ : ตามข้อตกลง เชียงราย เมืองเชียงราย ป่าอ้อดอนชัย
ออกแบบอาคาร ออกแบบงานตกแต่งภายใน ออกแบบประเมินราคา
หางานเชียงราย รับสมัครงานเชียงราย : 7 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 135914

ตำแหน่งงานว่างผู้ช่วยผู้จัดการคลังสินค้า สำนักงานเชียงราย

ตำแหน่งงานว่างผู้ช่วยผู้จัดการคลังสินค้า สำนักงานเชียงราย

งานประจำ : เงินเดือน ขึ้นอยู่กับความส

งานประจำ : ขึ้นอยู่กับความส เชียงราย เมืองเชียงราย เวียง
1. ติดต่อประสานงานด้านคลังสินค้า
2. จัดทำเอกสารการเบิก-รับสินค้า
3. จัดทำอัพเดทสต๊อกสินค้า
4. บริหารงานทางด้านสินค้า
หางานเชียงราย รับสมัครงานเชียงราย : 8 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 129555

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขาย / เซลล์วิ่งขายงานโครงการ

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขาย / เซลล์วิ่งขายงานโครงการ

งานประจำ : เงินเดือน เริ่มต้น 10,000 บาท + Commi

งานประจำ : เริ่มต้น 10,000 บาท + Commi เชียงราย เมืองเชียงราย สันทราย
พนักงานขายนอกบริษัท /เซลล์วิ่งขายงานโครงการ (ไม่มีประสบการณ์เราสอนได้)
- แนะนำสินค้าของบริษัท
- กระตุ้นยอดขายสินค้า
หางานเชียงราย รับสมัครงานเชียงราย : 14/02/2563

เลขที่ประกาศ : 127372

ตำแหน่งงานว่างพนักงาน Admin ประจำสำนักงานกรุงเทพ ลาดกระบัง

ตำแหน่งงานว่างพนักงาน Admin ประจำสำนักงานกรุงเทพ ลาดกระบัง

งานราชการ : เงินเดือน ตามความสามารถ และ

งานราชการ : ตามความสามารถ และ เชียงราย เมืองเชียงราย เวียง
- ดูแลความเรียบร้อยออฟฟิศและเอกสารภายใน
- ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานราชการ และเอกชน
- ประสานงานร่วมกับออฟฟิศสาขาเชียงรายหางานเชียงราย รับสมัครงานเชียงราย : 27/01/2563

เลขที่ประกาศ : 126939

ตำแหน่งงานว่างQC-ADMIN สำนักงานลาดกระบัง

ตำแหน่งงานว่างQC-ADMIN สำนักงานลาดกระบัง

งานราชการ : เงินเดือน ขึ้นอยู่กับความส

งานราชการ : ขึ้นอยู่กับความส เชียงราย เมืองเชียงราย เวียง
- ติดต่อ ประสานงาน หน่วยงานราชการและเอกชน
- ติดต่อประสานงานกับชิปปิ้ง
- ประสานงานกับฝ่ายนำเข้าส่งออก คลังสินค้าและฝ่ายขายในการดูแลตรวจสอบคุณภาพของสินค้าทั้งขารับเข้าและจ่ายออก
- ตรวจสอบ บันทึก และจัดทำรายงาน ลักษณะทางกายภาพของสินค้าแต่ละชุด
- ประสานงานกับออฟฟิศเชียงราย
-ตรวจติดตามคุณภาพภายในองค์กร
-บันทึกกลวิธีทางสถิติในการรวบรวมวิเคราะห์หาแนวโน้มของข้อบกพร่องต่างๆ และทำการป้องกันข้อบกพร่องที่อาจเกิดขึ้นได้
หางานเชียงราย รับสมัครงานเชียงราย : 24/01/2563
เลขที่ประกาศ : 124759

ตำแหน่งงานว่างบุคคล ธุรการ ฝ่ายสนับสนุน อาคาร/สถานที่ สำนักงานเชียงราย

ตำแหน่งงานว่างบุคคล ธุรการ ฝ่ายสนับสนุน อาคาร/สถานที่ สำนักงานเชียงราย

งานประจำ : เงินเดือน สามารถเจรจาได้

งานประจำ : สามารถเจรจาได้ เชียงราย เมืองเชียงราย เวียง
งานบุคคล
- สรรหา รับสมัคร ประเมินผล พนักงาน
- ดูแลกฏระเบียบ และความเรียบร้อยของพนักงาน
- เก็บข้อมูลด้านบุุคคล
งานธุรการ อาคาร และสถานที่
- ดูแลข้อมูลรถยนต์ของบริษัท
- ดูแลเรื่องเอกสารการเช่าอาคารสถานที่และหอพัก
- สำรวจจัดหาข้อมูลประกอบการซื้ออุปกรณ์สำนักงาน
- ทะเบียนสินทรัพย์ เบิก-จ่าย อุปกรณ์สำนักงาน
- ติดต่อธนาคาร,ไปรษณีย์,และสถานที่อื่นๆ
- งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
หางานเชียงราย รับสมัครงานเชียงราย : 16/01/2563

เลขที่ประกาศ : 124374

ตำแหน่งงานว่างพนักงานธุรการ

ตำแหน่งงานว่างพนักงานธุรการ

งานประจำ : เงินเดือน ตามประสบการณ์ และ

งานประจำ : ตามประสบการณ์ และ เชียงราย เมืองเชียงราย เวียง
-ผู้ช่วยสัตวแพทย์ในการให้คำปรึกษาเบื้องต้น ในเรื่องของยาสามัญ และการรักษาสุขลักษณะของฟาร์มให้แก่ลูกค้า
-ให้ความรู้พื้นฐานในการรักษาสุขลักษณะของฟาร์มให้แก่เจ้าหน้าที่ในระดับต่างๆของร้าน
-วางแผนร่วมกับฝ่ายขาย ออกเยี่ยมให้คำปรึกษาแก่ลูกค้าฟาร์ม และร้านตัวแทนจำหน่าย
- วางแผน การกระตุ้นยอดขาย
หางานเชียงราย รับสมัครงานเชียงราย : 12/01/2563

หางานเชียงราย สมัครงานเชียงราย รับสมัครพนักงานเชียงราย
เชียงราย ฝึกงานเชียงราย งานชั่วคราวเชียงราย งานนอกเวลาเชียงราย งานประจำเชียงราย งานราชการเชียงราย งานต่างประเทศเชียงราย งานอื่นๆเชียงราย
หางานเชียงราย สมัครงานเชียงราย รับสมัครพนักงานเชียงราย
เชียงราย ฝึกงานเชียงราย งานชั่วคราวเชียงราย งานนอกเวลาเชียงราย งานประจำเชียงราย งานราชการเชียงราย งานต่างประเทศเชียงราย งานอื่นๆเชียงราย