เชียงราย เมืองเชียงราย เวียง หางานเชียงราย สมัครงานเชียงราย รับสมัครพนักงาน

รวมประกาศ เชียงราย เมืองเชียงราย เวียง หางานเชียงราย รับสมัครงานเชียงราย รับสมัครพนักงาน ประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย
เชียงราย เมืองเชียงราย เวียง หางานเชียงราย สมัครงานเชียงราย รับสมัครพนักงาน
รวมประกาศ เชียงราย เมืองเชียงราย เวียง หางานเชียงราย รับสมัครงานเชียงราย รับสมัครพนักงาน งานประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

หางาน ในจังหวัด เชียงราย Ø
หางานเชียงราย สมัครงานเชียงราย รับสมัครพนักงานเชียงราย

ข่าวสารและบทความ

7 ทักษะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

7 ทักษะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

ในการศึกษาที่จัดทำโดย Harvard Bussiness Review ผู้บริหารระดับสูง 97% จาก 10,000 คนเลือกกลยุทธ์เป็นพฤติกรรมการเป็นผู้นำที่สำคัญที่สุดต่อความสำเร็จในอนาคตขององค์กร ...อ่านต่อ
วันที่ 19/07/2562 ชม 5828 ครั้ง

เลขที่ประกาศ : 115928

ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการร้าน สาขาแม่จัน

ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการร้าน สาขาแม่จัน

งานประจำ : เงินเดือน 20,000 บาท

งานประจำ : 20,000 บาท เชียงราย เมืองเชียงราย เวียง
- ดูแล บริหารพนักงานภายในร้านให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ
- ดูแล บริหาร กระตุ้นยอดขาย ให้บรรลุเป้าหมาย
- วางแผนการตลาดเพื่อเพิ่มยอดขายสินค้า


หางานเชียงราย รับสมัครงานเชียงราย : 12 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 115932

ตำแหน่งงานว่างพนักงานบัญชี สำนักงานแม่จัน

ตำแหน่งงานว่างพนักงานบัญชี สำนักงานแม่จัน

งานประจำ : เงินเดือน ขึ้นอยู่กับความส

งานประจำ : ขึ้นอยู่กับความส เชียงราย เมืองเชียงราย เวียง
- ทำหน้าที่บันทึกข้อมูลทางการเงินตามระบบของการบัญชี
- ทำบัญชีรายรับ บัญชีรายจ่าย ให้กับองค์กร
- ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารทางบัญชี
- บันทึกการจ่ายเงิน การรับเงิน และธุรกรรมทางการเงิน
- ทำงบดุล และรวบรวมรายงานการเงินตามระยะเวลาที่กำหนด
- จัดแสดงรายรับรายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
- ทำรายงานปิดงบการเงินประจำเดือนให้กับบริษัท
หางานเชียงราย รับสมัครงานเชียงราย : 12 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 115937

ตำแหน่งงานว่างพนักงานควบคุมคุณภาพ QC (Admin) ประจำสำนักงานลาดกระบัง

ตำแหน่งงานว่างพนักงานควบคุมคุณภาพ QC (Admin) ประจำสำนักงานลาดกระบัง

งานประจำ : เงินเดือน ตามความสามารถและ

งานประจำ : ตามความสามารถและ เชียงราย เมืองเชียงราย เวียง
1.ตรวจสอบขั้นตอนของการควบคุมการบันทึกคุณภาพของสินค้าให้ครบถ้วน ชัดเจน
2.ตรวจสอบการควบคุมเอกสาร และข้อมูลทั้งจากภายใน และภายนอกองค์กรทั้งหมด
3.ตรวจสอบการควบคุมกระบวนการผลิต
4.ตรวจสอบคุณภาพสินค้าตอนรับเข้าโกดัง (สี , กลิ่น , แมลง)
5.ส่งตัวอย่างสินค้าตรวจ Lab
6.ควบคุม ดูแล รักษา ตรวจสอบคุณภาพของสินค้า ก่อนการส่งมอบให้มีคุณภาพอยู่เสมอ
7.งานดูแลอาคารสถานที่ (งานธุรการ)

หางานเชียงราย รับสมัครงานเชียงราย : 12 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 115931

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขาย / แคชเชียร์ สาขาแม่จัน

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขาย / แคชเชียร์ สาขาแม่จัน

งานประจำ : เงินเดือน 10,000

งานประจำ : 10,000 เชียงราย เมืองเชียงราย เวียง
- ขายสินค้าอาหารสัตว์ อุปกรณ์สำหรับสัตว์ และยาสำหรับสัตว์
- ให้บริการลูกค้าที่เข้ามาซื้อสินค้าในร้าน
- ขายสินค้า แนะนำสินค้า
- คิดเงินเมื่อลูกค้าชำระค่าสินค้า
- วางแผนการจัดโปรโมชั่นเพื่อกระจายสินค้า
หางานเชียงราย รับสมัครงานเชียงราย : 12 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 115933

ตำแหน่งงานว่างบัญชีเจ้าหนี้ สำนักงานเชียงราย

ตำแหน่งงานว่างบัญชีเจ้าหนี้ สำนักงานเชียงราย

งานประจำ : เงินเดือน ขึ้นอยู่กับความส

งานประจำ : ขึ้นอยู่กับความส เชียงราย เมืองเชียงราย เวียง
หน้าที่รับผิดชอบ
- ตรวจสอบเอกสารและตั้งเบิกค่าใช้จ่าย
- ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารประกอบการจ่ายเงิน
- จัดทำรายงานภาษีซื้อ ภพ.30 ภงด.3 , ภงด.53
- จัดทำรายงานเจ้าหนี้คงค้าง
- จัดทำรายงานวิเคราะห์อายุเจ้าหนี้ทุกสิ้นเดือน
หางานเชียงราย รับสมัครงานเชียงราย : 12 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 115934

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขาย (Sale) ประจำสำนักงานลาดกระบัง หลายอัตรา

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขาย (Sale) ประจำสำนักงานลาดกระบัง หลายอัตรา

งานประจำ : เงินเดือน ขึ้นอยู่กับความส

งานประจำ : ขึ้นอยู่กับความส เชียงราย เมืองเชียงราย เวียง
1. วางแผนจำหน่าย และจำหน่ายวัตถุดิบอาหารสัตว์ แก่โรงงานผลิตอาหารสัตว์ หรือฟาร์มเลี้ยงสัตว์ต่างๆ
2. ขยายฐานลูกค้า และเพิ่มยอดจำหน่าย

หางานเชียงราย รับสมัครงานเชียงราย : 12 วันที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 115927

ตำแหน่งงานว่างธุรการ ประจำออฟฟิตลาดกระบัง , ออฟฟิตหนองจอก

ตำแหน่งงานว่างธุรการ ประจำออฟฟิตลาดกระบัง , ออฟฟิตหนองจอก

งานประจำ : เงินเดือน ตามความสามารถและ

งานประจำ : ตามความสามารถและ เชียงราย เมืองเชียงราย เวียง
1.บันทึกการใช้รถประจำวัน สรุปข้อมูลประจำเดือน
2.บันทึกการส่งตัวอย่างสินค้าตรวจ Lab และส่งตัวอย่างสินค้าให้ลูกค้าประจำวันและสรุปข้อมูลประจำเดือน
3.บันทึกและเก็บบิลเงินสดย่อย ค่าใช้จ่ายต่างๆประจำวัน และสรุปข้อมูลประจำเดือนส่งให้ฝ่ายบัญชีทางออฟฟิตเชียงราย
4.งานสาธารณูปโภคต่างๆในออฟฟิต และงานอาคารสถานที่
5.จัดเก็บ Stock สินค้าตัวอย่างจากลูกค้า สินค้าที่รับเข้าแต่ละตู้แต่ละโกดัง บันทึกข้อมูล และเคลียร์ตัวอย่างสินค้าออกจาก Stock ในกรณีที่ขายสินค้าหมดแล้ว หรือไม่พบข้อร้องเรียนจากลูกค้า
6.ติดต่อประ
หางานเชียงราย รับสมัครงานเชียงราย : 12 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 115929

ตำแหน่งงานว่างสัตวบาล สาขาแม่จัน เชียงราย

ตำแหน่งงานว่างสัตวบาล สาขาแม่จัน เชียงราย

งานประจำ : เงินเดือน ตามความสามารถและ

งานประจำ : ตามความสามารถและ เชียงราย เมืองเชียงราย เวียง
ควบคุม ดูแลการให้อาหารสัตว์ ยาสัตว์ วัคซีนสำหรับสัตว์อย่างมีประสิทธิผล ให้คำปรึกษาสำหรับฟาร์ม ลูกค้า ที่ซื้อสินค้าของบริษัท ส่งเสริมการขายในการให้ความรู้กับฟาร์มและลูกค้า

หางานเชียงราย รับสมัครงานเชียงราย : 12 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 115930

ตำแหน่งงานว่างฝ่ายบุคคล(HR) สนง เชียงราย

ตำแหน่งงานว่างฝ่ายบุคคล(HR) สนง เชียงราย

งานประจำ : เงินเดือน ขึ้นอยู่กับความส

งานประจำ : ขึ้นอยู่กับความส เชียงราย เมืองเชียงราย เวียง
1. บริหารงานบุคคล / วางแผนกำลังคน
2. สรรหาบุคลากร
3. เงินเดือน งานเอกสาร และระบบข้อมูลเกี่ยวกับบุคลากร
4. พัฒนาบุคลากร
5. ประเมินผลงาน การมอบรางวัล
6. แรงงานสัมพันธ์ จัดทำกฎระเบียบวินัย / สวัสดิการ
หางานเชียงราย รับสมัครงานเชียงราย : 12 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 115935

ตำแหน่งงานว่างพนักงานแม่สลองทัวร์ สนง เชียงราย

ตำแหน่งงานว่างพนักงานแม่สลองทัวร์ สนง เชียงราย

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้าง

งานประจำ : ตามโครงสร้าง เชียงราย เมืองเชียงราย เวียง
- ทำโปรแกรมท่องเที่ยวภายในประเทศ
- ติดต่อประสานงาน จัดหาไกด์ ห้องพัก รถเช่า สถานที่ท่องเที่ยว จองต้ํวเครื่องบิน ฯลฯ
- หากมีความสามารถด้าน อังกฤษ และ ภาษาจีน จะไดัรับการพิจรณาเป็นพิเศษ

หางานเชียงราย รับสมัครงานเชียงราย : 12 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 115936

ตำแหน่งงานว่างพนักงานงานฝ่ายนำเข้า-ส่งออก สนง เชียงราย

ตำแหน่งงานว่างพนักงานงานฝ่ายนำเข้า-ส่งออก สนง เชียงราย

งานประจำ : เงินเดือน 15000 ขึ้นไป ขึ้นอยู่

งานประจำ : 15000 ขึ้นไป ขึ้นอยู่ เชียงราย เมืองเชียงราย เวียง
ติดต่อประสานงานระหว่าง บริษัทShipping, ธนาคาร, คู่ค้า และลูกค้า และจัดทำเอกสารนำเข้า-ส่งออก


หางานเชียงราย รับสมัครงานเชียงราย : 12 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 102747

ตำแหน่งงานว่างธุรการบุคคล

ตำแหน่งงานว่างธุรการบุคคล

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ เชียงราย เมืองเชียงราย เวียง
1.เช็คสถิติการมาทำงานของพนักงาน
2.ประกาศรับสมัครงาน และคัดเลือกคนสมัครงาน
3.ดูแลเรื่องภาษีป้าย ภาษีที่ดิน ภาษีโรงเรือน
4.ดูแลสัญญาเช่าต่างๆ
5.ดูแล ควบคุม งานทะเบียนรถ พรบ. ภาษี และตรวจเช็คสภาพรถยนต์ของบริษัท
6.ดูแล ควบคุม อุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงาน
หางานเชียงราย รับสมัครงานเชียงราย : 2 เดือนที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 102746

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขับรถ-ธุรการ ประจำออฟฟิศเชียงราย

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขับรถ-ธุรการ ประจำออฟฟิศเชียงราย

งานประจำ : เงินเดือน สามารถเจรจาได้

งานประจำ : สามารถเจรจาได้ เชียงราย เมืองเชียงราย เวียง
ขับรถตู้นำเที่ยวให้แก่แขก
ขับรถให้แก่ผู้บริหาร
งานด้านธุรการ (เมื่อไม่ติดงานขับรถ) ติดต่อประสานงานระหว่างธนาคาร/ไปรษณีย์/สถานที่ราชการ-ออฟฟิศ และงานเอกสารภายในออฟฟิศ
หางานเชียงราย รับสมัครงานเชียงราย : 2 เดือนที่ผ่านมา

หางานเชียงราย สมัครงานเชียงราย รับสมัครพนักงานเชียงราย
เชียงราย ฝึกงานเชียงราย งานชั่วคราวเชียงราย งานนอกเวลาเชียงราย งานประจำเชียงราย งานราชการเชียงราย งานต่างประเทศเชียงราย งานอื่นๆเชียงราย
หางานเชียงราย สมัครงานเชียงราย รับสมัครพนักงานเชียงราย
เชียงราย ฝึกงานเชียงราย งานชั่วคราวเชียงราย งานนอกเวลาเชียงราย งานประจำเชียงราย งานราชการเชียงราย งานต่างประเทศเชียงราย งานอื่นๆเชียงราย