เชียงราย เมืองเชียงราย หางานเชียงราย สมัครงานเชียงราย รับสมัครพนักงาน

รวมประกาศ เชียงราย เมืองเชียงราย หางานเชียงราย รับสมัครงานเชียงราย รับสมัครพนักงาน ประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย
เชียงราย เมืองเชียงราย หางานเชียงราย สมัครงานเชียงราย รับสมัครพนักงาน
รวมประกาศ เชียงราย เมืองเชียงราย หางานเชียงราย รับสมัครงานเชียงราย รับสมัครพนักงาน งานประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

หางาน ในจังหวัด เชียงราย Ø
หางานเชียงราย สมัครงานเชียงราย รับสมัครพนักงานเชียงราย

ข่าวสารและบทความ

7 ทักษะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

7 ทักษะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

ในการศึกษาที่จัดทำโดย Harvard Bussiness Review ผู้บริหารระดับสูง 97% จาก 10,000 คนเลือกกลยุทธ์เป็นพฤติกรรมการเป็นผู้นำที่สำคัญที่สุดต่อความสำเร็จในอนาคตขององค์กร ...อ่านต่อ
วันที่ 19/07/2562 ชม 6096 ครั้ง

เลขที่ประกาศ : 115937

ตำแหน่งงานว่างพนักงานควบคุมคุณภาพ QC (Admin) ประจำสำนักงานลาดกระบัง

ตำแหน่งงานว่างพนักงานควบคุมคุณภาพ QC (Admin) ประจำสำนักงานลาดกระบัง

งานประจำ : เงินเดือน ตามความสามารถและ

งานประจำ : ตามความสามารถและ เชียงราย เมืองเชียงราย เวียง
1.ตรวจสอบขั้นตอนของการควบคุมการบันทึกคุณภาพของสินค้าให้ครบถ้วน ชัดเจน
2.ตรวจสอบการควบคุมเอกสาร และข้อมูลทั้งจากภายใน และภายนอกองค์กรทั้งหมด
3.ตรวจสอบการควบคุมกระบวนการผลิต
4.ตรวจสอบคุณภาพสินค้าตอนรับเข้าโกดัง (สี , กลิ่น , แมลง)
5.ส่งตัวอย่างสินค้าตรวจ Lab
6.ควบคุม ดูแล รักษา ตรวจสอบคุณภาพของสินค้า ก่อนการส่งมอบให้มีคุณภาพอยู่เสมอ
7.งานดูแลอาคารสถานที่ (งานธุรการ)

หางานเชียงราย รับสมัครงานเชียงราย : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 115931

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขาย / แคชเชียร์ สาขาแม่จัน

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขาย / แคชเชียร์ สาขาแม่จัน

งานประจำ : เงินเดือน 10,000

งานประจำ : 10,000 เชียงราย เมืองเชียงราย เวียง
- ขายสินค้าอาหารสัตว์ อุปกรณ์สำหรับสัตว์ และยาสำหรับสัตว์
- ให้บริการลูกค้าที่เข้ามาซื้อสินค้าในร้าน
- ขายสินค้า แนะนำสินค้า
- คิดเงินเมื่อลูกค้าชำระค่าสินค้า
- วางแผนการจัดโปรโมชั่นเพื่อกระจายสินค้า
หางานเชียงราย รับสมัครงานเชียงราย : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 115933

ตำแหน่งงานว่างบัญชีเจ้าหนี้ สำนักงานเชียงราย

ตำแหน่งงานว่างบัญชีเจ้าหนี้ สำนักงานเชียงราย

งานประจำ : เงินเดือน ขึ้นอยู่กับความส

งานประจำ : ขึ้นอยู่กับความส เชียงราย เมืองเชียงราย เวียง
หน้าที่รับผิดชอบ
- ตรวจสอบเอกสารและตั้งเบิกค่าใช้จ่าย
- ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารประกอบการจ่ายเงิน
- จัดทำรายงานภาษีซื้อ ภพ.30 ภงด.3 , ภงด.53
- จัดทำรายงานเจ้าหนี้คงค้าง
- จัดทำรายงานวิเคราะห์อายุเจ้าหนี้ทุกสิ้นเดือน
หางานเชียงราย รับสมัครงานเชียงราย : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 115934

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขาย (Sale) ประจำสำนักงานลาดกระบัง หลายอัตรา

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขาย (Sale) ประจำสำนักงานลาดกระบัง หลายอัตรา

งานประจำ : เงินเดือน ขึ้นอยู่กับความส

งานประจำ : ขึ้นอยู่กับความส เชียงราย เมืองเชียงราย เวียง
1. วางแผนจำหน่าย และจำหน่ายวัตถุดิบอาหารสัตว์ แก่โรงงานผลิตอาหารสัตว์ หรือฟาร์มเลี้ยงสัตว์ต่างๆ
2. ขยายฐานลูกค้า และเพิ่มยอดจำหน่าย

หางานเชียงราย รับสมัครงานเชียงราย : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 115927

ตำแหน่งงานว่างธุรการ ประจำออฟฟิตลาดกระบัง , ออฟฟิตหนองจอก

ตำแหน่งงานว่างธุรการ ประจำออฟฟิตลาดกระบัง , ออฟฟิตหนองจอก

งานประจำ : เงินเดือน ตามความสามารถและ

งานประจำ : ตามความสามารถและ เชียงราย เมืองเชียงราย เวียง
1.บันทึกการใช้รถประจำวัน สรุปข้อมูลประจำเดือน
2.บันทึกการส่งตัวอย่างสินค้าตรวจ Lab และส่งตัวอย่างสินค้าให้ลูกค้าประจำวันและสรุปข้อมูลประจำเดือน
3.บันทึกและเก็บบิลเงินสดย่อย ค่าใช้จ่ายต่างๆประจำวัน และสรุปข้อมูลประจำเดือนส่งให้ฝ่ายบัญชีทางออฟฟิตเชียงราย
4.งานสาธารณูปโภคต่างๆในออฟฟิต และงานอาคารสถานที่
5.จัดเก็บ Stock สินค้าตัวอย่างจากลูกค้า สินค้าที่รับเข้าแต่ละตู้แต่ละโกดัง บันทึกข้อมูล และเคลียร์ตัวอย่างสินค้าออกจาก Stock ในกรณีที่ขายสินค้าหมดแล้ว หรือไม่พบข้อร้องเรียนจากลูกค้า
6.ติดต่อประ
หางานเชียงราย รับสมัครงานเชียงราย : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 115929

ตำแหน่งงานว่างสัตวบาล สาขาแม่จัน เชียงราย

ตำแหน่งงานว่างสัตวบาล สาขาแม่จัน เชียงราย

งานประจำ : เงินเดือน ตามความสามารถและ

งานประจำ : ตามความสามารถและ เชียงราย เมืองเชียงราย เวียง
ควบคุม ดูแลการให้อาหารสัตว์ ยาสัตว์ วัคซีนสำหรับสัตว์อย่างมีประสิทธิผล ให้คำปรึกษาสำหรับฟาร์ม ลูกค้า ที่ซื้อสินค้าของบริษัท ส่งเสริมการขายในการให้ความรู้กับฟาร์มและลูกค้า

หางานเชียงราย รับสมัครงานเชียงราย : 1 เดือนที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 115930

ตำแหน่งงานว่างฝ่ายบุคคล(HR) สนง เชียงราย

ตำแหน่งงานว่างฝ่ายบุคคล(HR) สนง เชียงราย

งานประจำ : เงินเดือน ขึ้นอยู่กับความส

งานประจำ : ขึ้นอยู่กับความส เชียงราย เมืองเชียงราย เวียง
1. บริหารงานบุคคล / วางแผนกำลังคน
2. สรรหาบุคลากร
3. เงินเดือน งานเอกสาร และระบบข้อมูลเกี่ยวกับบุคลากร
4. พัฒนาบุคลากร
5. ประเมินผลงาน การมอบรางวัล
6. แรงงานสัมพันธ์ จัดทำกฎระเบียบวินัย / สวัสดิการ
หางานเชียงราย รับสมัครงานเชียงราย : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 115935

ตำแหน่งงานว่างพนักงานแม่สลองทัวร์ สนง เชียงราย

ตำแหน่งงานว่างพนักงานแม่สลองทัวร์ สนง เชียงราย

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้าง

งานประจำ : ตามโครงสร้าง เชียงราย เมืองเชียงราย เวียง
- ทำโปรแกรมท่องเที่ยวภายในประเทศ
- ติดต่อประสานงาน จัดหาไกด์ ห้องพัก รถเช่า สถานที่ท่องเที่ยว จองต้ํวเครื่องบิน ฯลฯ
- หากมีความสามารถด้าน อังกฤษ และ ภาษาจีน จะไดัรับการพิจรณาเป็นพิเศษ

หางานเชียงราย รับสมัครงานเชียงราย : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 115936

ตำแหน่งงานว่างพนักงานงานฝ่ายนำเข้า-ส่งออก สนง เชียงราย

ตำแหน่งงานว่างพนักงานงานฝ่ายนำเข้า-ส่งออก สนง เชียงราย

งานประจำ : เงินเดือน 15000 ขึ้นไป ขึ้นอยู่

งานประจำ : 15000 ขึ้นไป ขึ้นอยู่ เชียงราย เมืองเชียงราย เวียง
ติดต่อประสานงานระหว่าง บริษัทShipping, ธนาคาร, คู่ค้า และลูกค้า และจัดทำเอกสารนำเข้า-ส่งออก


หางานเชียงราย รับสมัครงานเชียงราย : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 102747

ตำแหน่งงานว่างธุรการบุคคล

ตำแหน่งงานว่างธุรการบุคคล

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ เชียงราย เมืองเชียงราย เวียง
1.เช็คสถิติการมาทำงานของพนักงาน
2.ประกาศรับสมัครงาน และคัดเลือกคนสมัครงาน
3.ดูแลเรื่องภาษีป้าย ภาษีที่ดิน ภาษีโรงเรือน
4.ดูแลสัญญาเช่าต่างๆ
5.ดูแล ควบคุม งานทะเบียนรถ พรบ. ภาษี และตรวจเช็คสภาพรถยนต์ของบริษัท
6.ดูแล ควบคุม อุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงาน
หางานเชียงราย รับสมัครงานเชียงราย : 3 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 102746

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขับรถ-ธุรการ ประจำออฟฟิศเชียงราย

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขับรถ-ธุรการ ประจำออฟฟิศเชียงราย

งานประจำ : เงินเดือน สามารถเจรจาได้

งานประจำ : สามารถเจรจาได้ เชียงราย เมืองเชียงราย เวียง
ขับรถตู้นำเที่ยวให้แก่แขก
ขับรถให้แก่ผู้บริหาร
งานด้านธุรการ (เมื่อไม่ติดงานขับรถ) ติดต่อประสานงานระหว่างธนาคาร/ไปรษณีย์/สถานที่ราชการ-ออฟฟิศ และงานเอกสารภายในออฟฟิศ
หางานเชียงราย รับสมัครงานเชียงราย : 3 เดือนที่ผ่านมา

หางานเชียงราย สมัครงานเชียงราย รับสมัครพนักงานเชียงราย
เชียงราย ฝึกงานเชียงราย งานชั่วคราวเชียงราย งานนอกเวลาเชียงราย งานประจำเชียงราย งานราชการเชียงราย งานต่างประเทศเชียงราย งานอื่นๆเชียงราย
หางานเชียงราย สมัครงานเชียงราย รับสมัครพนักงานเชียงราย
เชียงราย ฝึกงานเชียงราย งานชั่วคราวเชียงราย งานนอกเวลาเชียงราย งานประจำเชียงราย งานราชการเชียงราย งานต่างประเทศเชียงราย งานอื่นๆเชียงราย